Căn hộ Quận 2 – Căn hộ Quận 7 – Căn hộ Cao cấp TP HCM
Hotline 0918 81 0304

Tuyển Dụng:
1. Nhân viên Phát triển Thị trường
2. Nhân viên Kinh doanh Căn hộ Quận 2, Căn hộ Quận 7
3. Trưởng Phòng Kinh doanh Căn hộ Cao cấp
Chi tiết Tuyển dụng, xin vui lòng Gọi Hotline 0978 20 40 59
Hồ sơ gửi về:
Mail: minhkien.ueh.90@gmail.com

căn hộ quận 2  http://www.canhoquan2.vn.ee
Xem thêm: